Alkoholizm jest wielką klęską społeczną

Gdyż poza tym, że i fizyczne i psychiczne zdrowie jednostki, przynosi też olbrzymie całemu społeczeństwu. Wyraża się to w zwiększonej liczbie: zachorowań, wzroście przestępczości obniżeniu wydajności pracy, liczby wypadków w pracy oraz wypadków drogowych., kim problemem społecznym jest opieka nad dziećmi nałogowych alkoholików, które niejednokrotnie są niedorozwinięte fizycznie i umysłowo, i tym samym przez całe swoje życie pozostają osobnikami o mniejszej wartości biologicznej i społecznej, przy czym koszt ich leczenia i utrzymania obciąża całe społeczeństwo. Nie należymy do krajów o największej konsumpcji napojów alkoholowych na głowę ludności, ale ponieważ pije się u nas bez opanowania najczęściej napoje spirytusowe, przeto pijaństwo z wszelkimi przykrymi jego skutkami widoczne jest w Polsce jaskrawiej niż w innych „krajach o wyższym spożyciu napojów alkoholowych. Zwalczanie alkoholizmu jest obowiązkiem społecznym. Szeroko rozwinięta sieć poradni przeciwalkoholowych umożliwia przeprowadzenie kuracji odwykowej, u każdego, kto dotknięty jest tym niebezpiecznym nałogiem, a chce się go pozbyć. Jest to niezbędna akcja, mająca na celu samoobronę społeczeństwa świadomego skutków tego nałogu. Pomocy instruktażowej i propagandowej udziela Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy za pośrednictwem swoich oddziałów wojewódzkich i powiatowych.